Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Kontroll och besiktning

Ansvarsfull och opartisk

Att utföra besiktningar är ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens som erfarenhet och omdöme. Vi åtar oss att genomföra entreprenadbesiktning samt statusbesiktningar inom bygg och VVS.

Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma om entreprenaden utförts enligt kontraktet samt upptäcka brister och fel, både för nybyggnationer och i äldre byggnader. Därför rekommenderar vi fortlöpande besiktningar, då vi i ett tidigt skede kan upptäcka felaktigheter.