Metso Minerals

Kaunisvaara webb 1

Kadesjös långa erfarenhet av gruvindustrin och mångåriga samarbete med Metso har lett dem till Pajala och nya gruvor för järnmalmsbrytning

Till ett nytt anrikningsverk i Kaunisvaara strax utanför Pajala har Kadesjös haft förmånen att få hjälpa Metso Minerals med att rita cirka 1400 ton inre processbärande stålkonstruktioner. Stålkonstruktionerna bär upp processen för den första och andra produktionslinjen.

Tillsammans med en annan gruva, Sahavaara, beräknas produktionen i full drift producera 12 miljoner ton råmalm om året. Den anrikas till järnmalmskoncentrat som sedan blir råvara för pelletstillverkning.

Relaterade projekt