Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Geoenergi

Klimatsmarta lösningar

Geoenergi är klimatsmarta lösningar och samlingsnamn för berg-, mark- och sjövärme. Genom att utnyttja förnyelsebar energi kan vi åstadkomma väldigt energieffektiva anläggningar. Det kan ofta vara lönsamt att se över möjligheterna att byta nuvarande uppvärmningssystem mot ett värmepumpsbaserat system och kanske utnyttja kylan från till exempel borrhål. Borrhålslager används till större fastigheter som behöver både värme och kyla. Via beräkningsprogram simulerar vi borrhålens värmemotstånd och säkerställer att balans råder i geolagret.

Kontaktpersoner:

Carl Gelius
Avdelningschef VVS
Tel. 021-15 58 54
carl.gelius(at)kadesjos.se

 

Claes Klarin
Uppdragsansvarig VVS
Tel. 021-15 58 68
claes.klarin(at)kadesjos.se