Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Energiberäkningar

Energiberäkningar kan utföras av både nyproduktion och befintliga fastigheter. I energiberäkningen ska hänsyn tas till byggnadens alla energitekniska egensaker som påverkar byggnadens energianvändning. Vi kan utföra beräkning av olika byggnadsdelars U-värden samt sammansatta konstruktioners köldbryggor. Om uppmätt värde avviker från beräknat kan vi följa upp och utreda varför. De beräkningsprogram vi använder är IDA ICE samt VIP Energi.