Vallaskolan – ett partneringprojekt med högt i tak

Nya Vallaskolan Sala illustration Archus

Samarbetsformen partnering har fungerat väldigt bra i projektet med Vallaskolan i Sala.

Samarbetsformen partnering har fungerat väldigt bra i projektet med Vallaskolan i Sala. Det konstaterar Mats Granholm som är uppdragsansvarig för ventilationen i projektet. Han får medhåll av kollegan John Björlin som arbetar som konstruktör.
- Det är ett arbetssätt som passar oss bra. Uppdraget är speciellt eftersom skolan är en träkonstruktion och att takhöjden på vissa ställen gör att våra installationer hamnar högt upp i byggnaden. Det i kombination med användning av träbalkar, gör att vi noggrannare behöver planera hur ventilationstrummorna ska gå.

Med de förutsättningarna är det givetvis en fördel att ha ett nära samarbete mellan de olika disciplinerna, vilket partnering skapar bra möjligheter för.
- Vi använder oss också av 3D-modeller och har skött en del av samordningen via Skype, berättar John.

Inomhusklimat viktigt i skolor

Av naturliga skäl är det stort fokus på inomhusklimatet i skolbyggnader, där barn ska vistas hela dagarna.
-Ventilationen i dagens skolor blir allt mer tekniskt komplex, säger Mats. Krav på allt renare luft och bättre energihushållning märks av i konstruktionen.

Byggpartner som är den entreprenör som Sala kommun anlitat och som Kadesjös har som uppdragsgivare i projektet, tycker att det här har varit ett roligt projekt att arbeta i.

"Så här långt har det varit ett projekt som vi känner oss oerhört stolta över att vara med i" säger Kristian.

- Vi har jobbat tillsammans och skapat de bästa förutsättningarna. Det handlar om att hålla budget och tidplan, men också att skapa delaktighet och ett klimat i projektet där vi respekterar varandra och fungerar bra tillsammans, säger Kristian Haglund som är projektledare på Byggpartner.