Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Byggledning

Länken mellan vision och resultat

Att leda projekt kräver erfarenhet och effektiv samordning. Omfattande bygg- och industriuppdrag består ofta av många delar som ska koordineras för ett lyckat slutresultat. Det krävs ledarskap, god kommunikation och ett stort mått av erfarenhet för att nå målet. Vi kan gå in som projektledare för hela projektet men även som projektledarstöd och delprojektledare.

Som byggledare medverkar vi i upphandlingen, tar fram tidplaner och övervakar produktionen. Vi säkerställer att projektet i uppfyller alla tid-, kvalitets- och ekonomiska mål. Våra projektledare är länken mellan vision och ett lyckat genomförande.

Kontaktpersoner:

Per Söderberg
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 23
per.soderberg(at)kadesjos.se

 

Stefan Åkerlind
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 50
stefan.akerlind(at)kadesjos.se

 

Carl Gelius
Avdelningschef VVS
Tel. 021-15 58 54
carl.gelius(at)kadesjos.se