Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

BIM

Byggnadsinformationsmodellering

BIM är något som många projekt efterfrågar i dagens läge. Men vad BIM är och vad som ska gå att hämta ur modellerna varierar kraftigt mellan projekten. Varje beställare har sin bestämda uppfattning om vad BIM är och vad just de vill ha ut från modellen. Detta är inget problem för oss på Kadesjös. Då BIM är i fokus i så gott som samtliga av våra projekt, hjälper vi gärna till i diskussionen om vad som är aktuellt att ta ur modellen i varje enskilt fall. BIM är helt enkelt en naturlig del av vår projektering!

Samordning

Kadesjös jobbar mycket med samordning i 3D-modeller, både i rollen som samordnare och som leverantör av modeller. De många olika uppdragen kräver olika saker av modellerna. Vi känner oss trygga i samtliga former, oavsett om målet är en 3D-samordning för att säkerställa att det inte finns kollisioner eller om det är en modell för mängdavtagning och tidsplanering.

Kontaktpersoner:

Carl Gelius
Avdelningschef VVS
Tel. 021-15 58 54
carl.gelius(at)kadesjos.se

 

Erik Andersson
VVS-konstruktör
Tel. 021-15 58 74
erik.andersson(at)kadesjos.se

BIM