Per Söderberg

Per Soderberg

Styrelsemedlem:
Suppleant

Invald 2020

073-9885823 021-155823 per.soderberg@kadesjos.se

Kontaktperson för följande projekt: