Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Nya Södertälje Sjukhus

  • Beställare: Locum
  • Kategori: Sjukhus/vårdanläggningar
  • Byggstart: Våren 2015 – pågående
  • Uppdrag: Projektering av färdiga handlingar inom VVS.
  • Kontakt: Jonas Pettersson (jonas.pettersson(at)kadesjos.se)


Projektet omfattar 37 000 m2 sjukvårdslokaler med akutmottagning, röntgen, intensivvårdsavdelning, förlossning, operationsavdelning, sterilcentral, administrativ byggnad, byggnad med 1-patientsrum och datahall. I projektet utförs systemhandling och bygghandlingsprojektering av VS, Kyla, Sprinkler och Ventilation.

Projektet består av tre huvuddelar (HD):
HD1: Nybyggnation av hus 19 och 20 innehållande Akutmottagning, Röntgen, Intensivvårdsavdelning, Förlossning, Operationsavdelning, Sterilcentral och Datahall.

HD2: Ombyggnation av hus 02 innehållande 1-patientsrum. Huset töms helt under ombyggnationen.

HD3: Ombyggnation av hus 01 innehållande administration och stödfunktioner till verksamheten i hus 19 och 20. Hus 01 byggs om delvis. Pågående verksamhet i ca 30% av byggnaden.

Förutom projektering av VVS-system omfattas även projektering av medicinska gaser, yttre VA-system och kylinstallationer. Projektet är kopplat till miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och i detta system nivå Guld, vad gäller nybyggnation. Detta har inneburit ett mycket aktivt konstruktionsarbete vad gäller både tekniska energilösningar men även ett mycket detaljerat val av material och komponenter i de olika systemen. Att med marginal uppnå ställda krav enligt Miljöbyggnad nivå Guld vad gäller energiförbrukning, har bl.a. inneburit anläggande av ett geoenergilager som förser den del av projektet som är nybyggnation med komfortkyla.