Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Aktuellt

Västerås hamn

I arbetet med att utveckla och modernisera Västerås hamn så har Kadesjös efter beställning från Västerås stad projekterat tre hamnmagasin, vart och ett specifikt anpassat efter tänkt användningsområdet. Bl.a. kommer man att uppföra ett varmmagasin, en funktion  som tidigare inte funnits i hamnen. Magasinen ingår i första etappen av förnyelsen av Västerås hamn och ska uppföras längs med Sjöhagsvägen. Klicka…

Läs mer

Utökad kompetens inom Medicinska gasanläggningar

Kadesjös Claes Klarin har under fyra dagar deltagit i en kurs om Medicinska gasanläggningar och godkänts i skriftligt prov. Godkänt kursresultat visar att vi besitter den kompetens som vårdgivaren normalt ställer på personer som ska ansvara för projektledning, projektering, drift och montage av centralgasanläggningar.

Läs mer

Nya Vallaskolan, Sala

Projektet för nya Vallaskolan i Sala rullar på. Grundplattan är snart färdiggjuten och vi går vidare med VVS-projekteringen av matsal och hemkunskap i angränsande befintliga byggnader. (Foto: Claes Klarin).

Läs mer

Lärkan Idrottscenter, Sala

Sala Kommun ska utöka sim‐ och sporthallen på Lärkans sportfält med ytterligare en hall. Hallen är en fullstor idrottshall med en läktare för ca 200 personer, omklädningsrum, konferensrum och café. Projektet drivs som en samverkansentreprenad, s.k. partnering. Läs mer här: >>>

Läs mer