Aitik

Aitik 1 2008

Kadesjös, som har lång erfarenhet av att projektera anrikningsverk, fick i maj 2007 Bolidens uppdrag att projektera det nya anrikningsverket i Aitik. Detta uppdrag var en följd av Bolidens tidigare beslut att fördubbla malmproduktionen i Aitik och skapa en av världens mest effektiva koppargruvor. Den totala investeringen var cirka 6 miljarder kronor.

Tiderna i projektet har styrts av att montaget av anrikningsverkets stora primärkvarnar skulle kunna starta i maj 2009. Det nya anrikningsverket ska kunna mala 36 miljoner ton malm per år. För att klara detta har Boliden köpt de två, till volym och effekt, största primärkvarnarna i världen. Förutom de två primärkvarnarna finns ytterligare 4 kvarnar i det nya anrikningsverket. Total installerad kvarneffekt är på cirka 65 MW.

De två stora primärkvarnarna med sina ringmotorer har ställt höga krav på fundament och grundläggning. Ringmotorerna är slanka och motorleverantören har ställt mycket hårda krav på fundamentens styvhet och svängningsegenskaper. Ett antal olika och gradvis styvare fundamentutformningar har beräknats till dess att motorleverantören kunnat acceptera fundamentens egenskaper. Den underliggande berggrunden har även visat sig vara mer uppsprucken än vad man hade kunnat förvänta sig. Dynamiska grundundersökningar har därför utförts i flera steg för att på mest ekonomiska sätt kunna parera den uppspruckna berggrunden.

För att klara samordningen av detta projekt har Boliden krävt att alla medverkande projektörer projekterar i 3D. Allteftersom projektet framskridit har Boliden med hjälp av programmet NavisWorks lagt in alla aktörers modeller i en gemensam 3D-modell. Kadesjös Ingenjörsbyrå har tagit fram alla byggrelaterade 3D-modeller för anrikningsverket med tillhörande sidobyggnader. Cirka ett dussin byggnader ingår i den aktuella delen av projektet. Störst är kvarnhallen som är 120 m lång, 80 m bred och cirka 50 m hög. Näst störst är Flotationsbyggnaden som är 120 m lång, 53 m bred och cirka 35 m hög. Övriga byggnader består av diverse större och mindre processhallar, pumpstationer, ställverk samt en kontorsbyggnad. Alla byggnader har, för att klara de korta tiderna och vara tillräckligt flexibla, utförts med stålstommar och med all projektering utförd i Tekla.

Boliden kunde, precis som planerat, provköra kvarnarna i slutet av 2009 och driftsättningen skedde under våren 2010. Projekteringstiden för Kadesjös Ingenjörsbyrå var cirka två år. Kadesjös Ingenjörsbyrå har tillsammans med underkonsulter som mest haft cirka 35 personer sysselsatta i projektet.

Relaterade projekt