Garpenberg paste-anläggning

Garpenberg

År 2006 var Kadesjös med och ritade en ny paste-, eller återfyllningsanläggning som man också kallar det, åt Boliden i Garpenberg. Sedan dess har vi kontinuerligt hjälpt till med om- och tillbyggnader på platsen

Boliden bestämde sig 2017 för att växla upp produktionen av återfyllnad, vilket i korta drag görs av att sanden som blir över vid processen i anrikningsverket blandas med cement. Med denna massa kan man sedan fylla ut de tunnlar man redan sprängt i gruvan och på så sätt kunna bryta ännu mer malm, utan att riskera ras.

En av de stora utmaningarna i projektet är helt klart det trånga utrymmet, samt att allt nytt ska byggas när produktionen fortfarande är i full gång, berättar uppdragsansvarig för projektet Staffan With. Det är alltid en utmaning att arbeta med befintliga konstruktioner, vilket bland annat innebar att vi fick räkna om dessa och ändra de bärande strukturerna i anläggningen.


De fyra konstruktörer hos oss på Kadesjös som var delaktiga i projektet konstruerade i det här skedet bland annat ett stålstativ till det nya skivfiltret med tillhörande serviceplan och trappor. Ett utmanade jobb då filtret i sig vägde hela 24 ton och stod 11 meter upp i luften.

Utöver detta så gjordes även en tillbyggnad på cirka 400 m² för att få plats med bland annat nya pumpar.

När det nya skivfiltret var på plats kunde Boliden öka sin produktion i anläggningen med hela 50 procent.


Relaterade projekt