Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Aktuellt

Kadesjös har tilldelats ett ramavtal med Micasa Fastigheter

Med glädje kan vi meddela att Kadesjös har tilldelats ett ramavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm. Micasa är ett dotterbolag till Stockholm stad. Micasa äger och förvaltar 1,1 miljon m² omsorgsfastigheter som äldreboenden, sjukhem, gruppbostäder, behandlingshem m.m.   Vårt ramavtal omfattar: • VA-system • Värmesystem • Kylsystem • Ventilationssystem • Styr- & Övervakningsystem • Sprinklersystem

Läs mer

Västerås Resecentrum

På uppdrag av Västerås stad medverkar Kadesjös i det planerade nya resecentrumet i Västerås. Ett spännande och utmanande projekt både för Kadesjös och för Västerås. (Illustrationer i bildspelet här ovan: Arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group i samarbete med Tyréns och Kragh & Berglund).   Kadesjös uppdrag omfattar framtagande av beslutsunderlag inför fastställande av kommande detaljplan: Utredning/Granskning  av konstruktionsprinciper för byggnader Systemhandlingar för…

Läs mer

Irstaskolan, Västerås

Nybyggnad av F6-skola. Kadesjös del i projektet: projekteringsledning, energiberäkningar, miljöbyggnadssamordning, BASP samt rambeskrivningar för Byggkonstruktioner och VVS. Beställare: Västerås stad Kategori: Skola Byggstart: 2018 Kontakt: Jonas Pettersson (jonas.pettersson(at)kadesjos.se)

Läs mer

Riksarkivet

Befintliga lokaler i Arninge ska byggas ut med en fjärde etapp för att uppfylla Riksarkivets efterfrågan på lager- och kontorsytor. Omfattningen för den fjärde etappen är tre våningar med 2680 m² kontor samt 9930 m² lager. För att möjliggöra en framtida utbyggnad ska den bärande stommen dimensioneras för en femte etapp, vilket innebär att lagerdelen ska kunna byggas på med…

Läs mer

Nya Vallaskolan i Sala

Nu har planerna för den nya Vallaskolan i Sala börjat ta form. Den nya skolbyggnaden avslutar en tidsepok som börjar med gamla Vallaskolan och fortsätter med tillbyggnaden från 50-talet. Den gedigna tegelarkitekturen ger skolområdet en enhetlighet och igenkänning och knyter ihop det gamla och nya på ett tidlöst sätt samt visar att skolan har en betydande roll i samhället. Mer…

Läs mer

Sala Närsjukhus

Kadesjös har fått i uppdrag av Region Västmanland att projektera VVS-installationer samt konstruktion för nytt Närsjukhus i Sala. I VVS-uppdraget ingår förprojektering av ventilation, VA, kyla, värme, vatten samt medicinsk gas. I vårt Bygg-uppdrag ingår en systemhandling map på nybyggnationen och utredning gällande de skyddsrum som ska byggas/ersätta de befintliga som rivs. Totala byggnadsytan är ca 18 000 m2 och består…

Läs mer

Geoenergi – Fördjupningskurs avancerad design

Claes Klarin och Robin Åkesson från Kadesjös har deltagit i kursen ”Geoenergi – Fördjupningskurs avancerad design”. Kursen är det tredje och sista steget i Svenskt Geoenergicentrums kursserie om geoenergi. Claes och Robin har tidigare genomfört steg 2 som behandlade dimensionering av geoenergisystem, beräkningar med EED (simuleringsprogram för borrhål), system för värmeuttag med och utan återladdning samt system för kyluttag. Kadesjös har även…

Läs mer