Västerås Stadshus

Stadshuset

Politiker och tjänstemän i Västerås stadshus har fått ett bättre inomhusklimat. Kadesjös har utfört projektering för nya installationer av ventilation, kyla samt vatten och sanitet.

– Det här är ett stort projekt som pågått länge och som omfattar i stort sett alla installationer som rör, vent, el och styr, berättar Mats Granholm som är uppdragsansvarig. Projektet omfattar ca 11 700 m2, mestadels kontors- och personalutrymmen.

Monumental byggnad

Stadshuset ritades av dåvarande stadsarkitekten Sven Ahlbom och byggdes under 60-talet. Sven Ahlbom lade ner stor möda på val av material till stadshuset. Till den yttre fasaden valdes Svandalsgranit. Mot borggården är fasaden klädd med vit Ekebergsmarmor, liksom trapporna i huset. Även fönstren fick ett annorlunda utförande och skulle från början få teakkarmar men det blev för dyrt och han nöjde sig med teaklister runt fönstren.
- Sådana här monumentala byggnader byggs nästan inte längre, säger Mats. För oss har det vart roligt men också utmanande att arbeta med stadshuset med tanke på de bevarandekrav som finns vad gäller exteriör och interiör gestaltning.

Bättre dokumentation

Lika viktigt som det är att byta ut de gamla installationerna till nya moderna, har det varit att skapa ny dokumentation över alla installationer. Under åren har stödinsatser och uppdateringar gjorts men dokumentationen i form av relationsritningar och märkning av komponenter har varit bristfällig.
– Målet under projektet har vart att få bra dokumentation och framför allt en helhetsbild av alla installationer, säger John.

Relaterade projekt