Svenska ambassaden i Peking

Svenska Ambassaden i Peking

Statens Fastighetsverk förvaltar ambassader, museer, slott och andra kulturhistoriska byggnader i Sverige och utomlands. I konkurrens med 23 andra anbudsgivare vann vi upphandlingen och fick vara med i projekteringen för renoveringen av Sveriges ambassad i Peking

Far och son arkitekter

Sveriges ambassad och ambassadörens residens i Peking ligger på en tomt som Sverige arrenderar från den Kinesiska staten. Sverige är ett av de länder som äger sina ambassadbyggnader.

"Det är alltid roligt med intressanta uppdrag, men att få arbeta med en ambassad i Kina är extra speciellt", säger Mats Granholm, uppdragsansvarig på Kadesjös

Ambassadområdet ligger i nordöstra hörnet av Peking. Området är stort med flera ambassader. Uppförandet av de svenska ambassadbyggnaderna gjordes 1971-72 och omfattar kanslibyggnad, ambassadörens residens, personalbostäder, gästbostäder, garage och servicebyggnader. Arkitekter då var Nils Ahrbom och Hando Kask. I det här projektet var det sonen Per Ahrbom.

Dålig luft

Om- och tillbyggnader har gjorts under åren men nu har kanslibyggnaden byggts om på grund av ökade arbetsuppgifter med bl. a viseringar. Projektet omfattar ca 1700 kvm ombyggnad och 1 000 kvm tillbyggnad. Projektet började med att ta fram program- och systemhandlingar som grund för beslut om investering. Flera förslag på ventilationslösningar skissades fram då projektet brottades med Pekings dåliga luft och den låga takhöjd i byggnaden. Projektet fortlöpte sen med framtagning av färdiga handlingar.

Relaterade projekt