Erfarenhetsåterföring från byggplatsen

Fagersta

De gamla ventilationsaggregaten på Bergslagssjukhuset i Fagersta var ålderstigna, energikrävande och i behov av utbyte. Kadesjös bistod Region Västmanland med projektering av VVS-installationer och nu är ombyggnationen i full gång.

18 oktober 2023

VVS-avdelningen passade på att åka till Fagersta för att titta hur montage och arbete fortlöper utifrån deras ritningar.

Uppdragsansvarig Claes Klarin berättar:

- Det är väldigt lärorikt att som konstruktör komma ut på plats. Dels för att få erfarenhetsåterföring från montörerna men även i ombyggnadsprojekt att få stämma av mot verkligheten när allt är demonterat. Det kan vara en utmaning i äldre hus som byggs om även om man varit på plats under projekteringen för att säkerhetsställa utförandet.

I och med denna ombyggnation framtidssäkrar Region Västmanland god och ändamålsenlig luftkvalitet i byggnaderna. Man skapar en ny fläktrumsvåning där moderna, energieffektiva aggregat installeras. Med den nya moderna tekniken få man en bättre verkningsgrad för återvinning samt skapar möjlighet till kyld tilluft. I tidigt skede av projekteringen utförde Kadesjös LCC (Life Cycle Cost) analyser för att hitta den mest energi- och kostnadseffektiva lösningen för detta projekt.


Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös