Certifierad Miljöbyggnadssamordnare i manualversion 4.0

Anna Tahkapaa

Vi är glada att meddela att det numera finns en certifierad Miljöbyggnadssamordnare för manualversion 4.0 på Kadesjös! Sedan tidigare finns kompetens för manualversion 3.2.

12 oktober 2023

Utöver miljöbyggnadssamordningen kan vi även erbjuda tjänster så som energiberäkning, termiskt klimatberäkningar, klimatdeklarationer mm som kravställs av Sweden Green Building Council för att få en certifiering.

Miljöbyggnad 4.0 började gälla från och med 1 januari 2023 med en övergångsperiod till och med 31 december 2023. Manualversion 4.0 är framtagen bland annat för att linjera med delar av EU-taxonomin samt uppfylla nya lagkrav.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös