Kadesjös projekterar säkerheten i Ryttersborgsskolan

Ryttersborgsskolan Vasteras mindre 1920x960

Hemsö utvecklar en ny högstadie- och gymnasieskola i Västerås. Skolan, som har miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver, blir 7600 kvadratmeter i fyra plan och vi har projekterat fysisk och teknisk säkerhet. Hyresgäster blir Västerås Stad och Jensen Education.

25 oktober 2023

Ingvar Hedvall, uppdragsansvarig säkerhet på Kadesjös, besvarar några frågor om projektet:

Finns det någon lösning i projektet som sticker ut?

- Vi har arbetat efter en metod som bygger på en övergripande säkerhetsskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar i projektet. Det kan jämföras med brandskyddsbeskrivningar som vi i byggbranschen är vana vid sedan länge. Detta ger beställare, projektörer och entreprenörer en sammanhållen överblick av säkerhetskrav och funktioner i byggnaden under såväl projektering som produktion och sedan under det fortsatta driftskedet.

Har projektet haft några särskilda utmaningar?

- Det är alltid en balansgång att hitta lösningar som fungerar bra ihop med brand- och utrymningskrav och verksamhetens behov, och som samtidigt ger förutsättningar för trygghet i vardagen för de som ska ha byggnaden som sin arbetsplats, utan att säkerhetslösningarna blir ett hinder.

Hur har samarbetet fungerat under projektet?

- Vi har ett mycket gott och samarbete med beställare, projekteringsledare och konsulter i övriga teknikfack. Det har varit ett fantastiskt fint arbetsklimat som resulterat i kreativa lösningar.

Avslutningsvis, finns det något mer du vill berätta om projektet?

- Det är en arkitektoniskt spännande byggnad som Archus Arkitekter har ritat. Den kommer att pryda sin plats!

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös