Stora malmfyndigheter i Kiruna kräver fler lokaler

Kiruna liten

LKAB har flera stora malmfyndigheter i Kirunatrakten som behöver provborras och analyseras för att kunna kartlägga framtida malmreserver. Karteringen och efterföljande förvaring av borrkärnor sker i karteringslokaler och lagerbyggnader. En karteringslokal kan vara av varierande storlek, från 200 till 1500 kvadratmeter. Ett typiskt långtidslager är på cirka 2000 kvadratmeter. Kadesjös uppdrag innefattar förstudie och kalkyler samt framtagande av handlingar för upphandling och byggnation inom bygg och el.

- Karteringslokaler där geologer arbetar ska vara uppvärmda med karteringsbord och för ändamålet anpassad belysning. Lokalerna inkluderar utrymme för kontor, personal och fordon anpassade för geologer och fältarbetande personal som utför provborrningar. Långtidsförvaringar av borrkärnor kan vara kallställda lager som tillfälligt kan värmas upp under perioder för exempelvis inventeringar eller andra förvaringsrutiner som kräver längre tids närvaro av personal vintertid, berättar Antti Dahlvik, som är uppdragsansvarig på bygg.

Tore Lindgren, uppdragsansvarig på el, berättar om projektet:

- Som ”gammal” Kiruna-bo så är det både spännande och roligt att få vara delaktig i projekt i Kiruna med dess omnejd. Det är kul att marken fortfarande levererar nya fyndigheter som tryggar framtida arbetstillfällen i kommunen.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös