Robusta sjukhus i Region Dalarna

Operationssal

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har i samarbete med Socialstyrelsen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) utarbetat ett förslag till vägledning om hur sjukhusbyggnader ska planeras, byggas och förvaltas för att vara robusta i vardagen och vid samhällsstörningar.

3 mars 2021

Kadesjös har i och med detta fått i uppdrag av Region Dalarna att se över robustheten för Falu Lasarett gällande VVS-installationerna. Region Dalarna vill ligga i framkant och möta framtidens krav vad det gäller robusthet och redundans. Robusthet i ett system innebär att systemet har förmåga att tillgodose ett behov trots att det uppstår en störning av ett visst slag.

I uppdraget ingår att utreda status för befintliga försörjningssystem samt ta fram förslag på åtgärder för att ytterligare förstärka robusthet och redundans för att sjukhuset så långt som möjligt ska kunna fungera oberoende av yttre omständigheter.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här