Vi kan skyddsrum!

IMG 7088

HMB i Västerås bygger 55 lägenheter i ett trygghetsboende i stadsdelen Södra Källtorp i Västerås åt Hemsö.

Eftersom befintliga byggnader på fastigheten som revs inrymde skyddsrum ställde Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) krav på att skyddsrum även ska finnas i den nya byggnaden. I rollen som kvalificerad skyddsrumssakkunnig har Peter Gångare granskat projektörernas handlingar samt utför kontinuerliga besiktningar på byggarbetsplatsen för att säkerställa skyddsrummets funktionalitet.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här