Riskhantering för medicinska gaser på Avesta Lasarett

Medicinsk gas

Kadesjös har fått uppdrag av Region Dalarna att utföra riskhantering för medicinska gaser för Avesta Lasarett. Uppdraget innefattar en komplett riskhantering enligt de krav som ställs på egentillverkade medicinska centralgasanläggningar.

19 maj 2020

Då medicinsk gas är en egentillverkad medicinteknisk produkt ska riskhanteringen omfatta bland annat riskbedömning, riskvärdering, riskhantering samt riskreducerande åtgärder för samtliga medicinska gassystem. En väl dokumenterad riskhanteringsprocess är ett myndighetskrav och är en förutsättning för att den egentillverkade medicintekniska produkten får tas i bruk.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös