Välkommen till vår nya webb!!!

Den verklighet vi lever i idag är en helt annan än den vi levde i för drygt ett halvår sedan. Efter den första utmanande tiden som var riktigt omtumlande har vi nu kommit in i en vardag igen, en annorlunda vardag än tidigare. Sättet vi arbetar på är för alltid förändrat.

1 september 2020

Även om digitaliseringen har pågått under lång tid har våren och sommaren anammat och omfamnat ett nytt sätt att arbeta. I vår bransch har det visat sig fungera bra. Det ger en flexibilitet som passar en organisation som vår.

Vi jobbar vidare med våra uppdrag och synen på dessa att bidra till en bra samhällsutveckling. Vi har flera intressanta projekt som pågår både i närområdet och längre bort.

Vårt ledningssystem är under omarbetning vilket kommer att innebära ett mer effektivt arbetssätt och vi säkrar vår kvalitet ännu mer.

Under våra 75 år har vi upplevt flera olika kriser vilka vi har överlevt genom flexibilitet och öppenhet inför förändringar och den erfarenheten är till nytta under pågående pandemi.

Vi ser på framtiden med tillförsikt och planerar att fira våra 75 år senare men nu firar vi med att lansera vår nya webbsida.

Varmt välkommen!!

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här