Så här hanterar vi Corona hos oss

Birgitta Lindblad juni 2016

Som alla andra, är förstås vi också påverkade av den pågående Coronapandemin. Lyckligtvis har vi ingen medarbetare som ännu har blivit allvarligt drabbad. Det betyder förstås inte att vi på något sätt tar lätt på hur allvarlig smittan kan vara. För dig som kund, besökare och intressent vill vi berätta hur vi hanterar de riktlinjer som vi alla har att följa.

15 maj 2020

För oss har det varit självklart att utgå från vår värdegrund där ansvar och respekt finns som två viktiga pelare. Vi tar ansvar inte bara för våra projekt och leverans till kund, utan också för de åtaganden som vi kan när det gäller att stödja det lokala samhället och i stort. I det ingår ansvar för våra medarbetares välbefinnande och hälsa.

Hos oss har vi delat in hela medarbetarskaran i tre grupper, där vi var och en jobbar hemifrån var tredje vecka och är på kontoret två veckor. Uppdelning är gjord för att se till att vi har spridning både på våra avdelningar men också när det gäller pågående projekt för att snabbt möta upp uppkomna situationer i vårt dagliga arbete.

Med jämna mellanrum ser vi till att hålla alla i organisationen uppdaterade på vad som gäller och vad som har hänt sen sist när det gäller Corona. När det är möjligt väljer vi digitala möten och har under den här korta tiden blivit betydligt mer bekväma med att både se och höra oss själva på skärmen.

För oss gäller det att hitta en balans mellan att vara tillgängliga och samtidigt säkerställa att alla mår bra och känner sig trygga och säkra i de åtgärder vi vidtagit. Förutom det har vi gått igenom och uppdaterat vår krisplan nu när vi har nya erfarenheter och kunskaper om kriser som kan drabba oss.

Med det sagt, vill vi att alla kunder och besökare ska känna sig trygga när de, om det krävs måste ha kontakt med oss irl, i riktiga livet. Men uppmanar förstås er också att i största möjliga mån använda digitala kommunikationsvägar.

Varmt välkomna tillbaka till oss när restriktioner och Covid-19 har gett med sig.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös