Nytt värmeverk i Edsbyn

Edsbyn

På uppdrag från Solör Bioenergi Fjärrvärme AB har vi utfört bygg- och installationsprojektering av det nya värmeverket som håller på att byggas i Edsbyn.

4 oktober 2023

Anläggningen består av en pannhusbyggnad, bränslemottagning, körytor, våg, kontor och personalbyggnad samt en dagvattendamm för fördröjning och rening av dagvatten. Total markyta är cirka 17 000 kvadratmeter, processytorna är strax över 700 kvadratmeter och personalutrymmen är om cirka 120 kvadratmeter.

- I det här uppdraget har vi verkligen fått chansen att visa vilken bredd Kadesjös besitter. Vi har projekterat Mark, Ark, K, V, VS, El och Brand. Utöver det ha vi bistått med byggprojektledning, byggledning, KA-PBL och besiktningar, berättar Per Söderberg som varit Kadesjös uppdragsansvarig i projektet.

Per Söderberg förklarar att anpassningarna till utrustningen har varit en stor del av utmaningen i projektet, men tack vare en god och effektiv projektorganisation och en processleverantör som kom in tidigt i projektet har det fungerat bra.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös