Möt Markus Strok - certifierad stålbyggnadskonstruktör

Markus Strok

Idag finns det cirka 60 stycken certifierade stålbyggnadskonstruktörer (CSK) i Sverige. CSK är ett frivilligt system för certifiering i Sverige som Stålbyggnadsinstitutet tagit initiativ till. Nordcert fungerar som ett fristående certifieringsorgan. En av landets CSK, Markus Strok, är uppdragsansvarig på Kadesjös.

27 september 2023

Markus, berätta lite om din bakgrund inom branschen och vad du gör idag?

- Jag har arbetat som byggnadskonstruktör sedan 2008, varav på Kadesjös sedan 2014. De senaste 10 åren har jag arbetat mestadels med industriprojekt bland annat inom gruv- och pappersmassaindustrin.

Hur blir man CSK? Måste certifikatet förnyas/underhållas?

- För att bli CSK ska man uppfylla de kravregler som SBI tagit fram som bland annat innefattar krav på fackteknisk kunskap, kunskap om kvalitetsstyrning samt erfarenhet av utformning och dimensionering av stålkonstruktioner. En del i att uppfylla kraven är den certifieringskurs för stålbyggnadskonstruktörer som SBI anordnar där det krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänd tentamen. Certifikatet gäller i fem år innan det behöver förnyas.

Hur länge har du varit CSK och vad fick dig att ta steget och bli det?

- Jag har varit CSK sedan 2018. Att jag tog steget att bli CSK kändes naturligt då projekttyperna jag oftast är delaktig i innefattar stålkonstruktioner. Kadesjös har haft en CSK inom företaget sedan certifieringen startade genom Bo Jonsson, men när han närmade sig pensionsåldern var Kadesjös måna om att fortsatt ha en CSK bland konstruktörerna.

Hur har certifieringen hjälpt dig att utvecklas i ditt arbete?

- Det har hjälp mig att få en fördjupad förståelse för stålkonstruktioner både vad gäller utformning och dimensionering men också med hänsyn till utförande- och kvalitetskrav.

Tack Markus för dina svar!

Om du vill läsa mer om CSK kan du göra det här; https://www.sbi.se/certifiering-av-stalbyggnadskonstruktorer/

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös