Yllefabriken – arkitektritade lägenhetshus i Örebro

Yllefabriken byggnad2 beskuren

I villastadsdelen Sörby i Örebro bygger JM ett Svanenmärkt lägenhetshus med 55 lägenheter i tre olika huskroppar. Den totala arean är ca 13350 kvadratmeter. Kadesjös har utfört projektering av byggkonstruktioner samt elinstallationer.

21 september 2023

För att få ett lägenhetshus att smälta in i villastadsdelen har detaljplanen varit betydande i projektet. Johan Eklund, uppdragsansvarig byggkonstruktör i projektet berättar att takutformningen har haft speciella krav som gjort att utformningen blivit utmanande.

- Husen i sig är också ganska varierande, vilket har gjort att det krävts mycket detaljer, fortsätter Johan.

För vår elavdelning har projektet också inneburit en del utmaningar. Anders Bäckström, uppdragsansvarig på el, förklarar att variationen på huset återspeglar sig även inom elkonstruktionerna.

- Det har krävts en extra tanke kring hur utrustning placerats och hur dragningar kan göras.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös