Kvarngärdesskolan i Uppsala

Kvarngardesskolan

Kvarngärdesskolan i centrala Uppsala byggdes på 1960-talet och byggnaderna är slitna. Därför har Uppsala kommun beslutat att den befintliga skolan ska rivas och ersättas med en ny. Den nya skolan ska stå klar till hösten 2025.

För att bemöta kommunens miljöpolicy för minskad klimatpåverkan kommer skolan att byggas i massivträ och enligt Miljöbyggnad Silver. Skolan med en yta av 15 000 m² består av en idrottshall samt två skolbyggnader, den ena är en F- 6 skola som ska inrymma 630 elever, i den andra byggnaden ska årskurs 7-9 inrymmas med 360 elever.

Entreprenadformen är totalentreprenad i samverkan. Kadesjös projekterar bygg- och ventilationskonstruktioner samt är med som skyddsrumsakkunniga.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här