Vi förstärker våra energitjänster genom att välkomna energispecialisten Simon till Kadesjös

Simon Granholm N1 A2428t

Simon Granholm är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad med inriktning husbyggnadsteknik. De senaste fyra åren har han jobbat på ett teknikkonsultbolag med fokus på energifrågor. Till största del bestod arbetet av energiberäkningar och inneklimatutredningar för byggnader med olika verksamhetstyper. Beräkningarna hjälpte beställare med kontroller mot lagkrav eller som stöd vid miljöcertifieringar. Men Simon har även arbetat med andra typer av utredningar inom energiområdet som exempelvis analyser av prismodeller för fjärrvärmekostnader.

Som energispecialist på Kadesjös kommer Simon särskilt utreda och stötta i projekt gällande energirelaterade frågor, vilket även innefattar utredningar av inomhusklimat. Då en av de stora utmaningarna idag handlar om hur vi ska minimera resursanvändningen kan Kadesjös bidra med lösningar för minskad energianvändning vid både nyproduktion och ombyggnationer. Där spelar även inkluderingen av förnyelsebara energikällor en stor del. Kadesjös arbetar även med miljöcertifieringar som exempelvis Miljöbyggnad och Svanen och där kan Simon bistå med både beräkningsstöd och samordning vid certifieringar.

Simon kommer även samordna energigruppen som bevakar olika frågor inom bland annat förnyelsebar energi, energiberäkningar, nya lagkrav och byggtekniker. Med medlemmar från alla discipliner på företaget ger det oss bra möjligheter för erfarenhetsåterföring och att klura på gemensamma frågor utifrån olika perspektiv.

På fritiden är Simon gärna ute i naturen, kanske på en längre vandring eller en dykresa till något varmare land. På senare tid har det även blivit en del klättring, men han varvar gärna med en lugn hemmakväll med fokus på matlagning.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös