Region Dalarna rustar sig för extremväder

Flood gb9fa993d6 1920

Klimatförändringarna innebär att vi kan förvänta oss en varmare och blötare framtid. Extremväder med skyfall, kraftiga vindar och värmeböljor ställer högre krav på byggnader och dess tekniska system – inte minst för vårdmiljöer.

26 oktober 2021

Region Dalarna som arbetar aktivt med denna fråga har delgivit Kadesjös uppdraget att utföra en riskanalys i ämnet för deras sjukhus. Frågor som berörs är bland annat hur ventilationssystemen riskerar överbelastas vid höga temperaturer och luftfuktigheter, eller hur vattenansamlingar från kraftiga skyfall kan påverka verksamheten.

Riskanalysen innefattar en sannolikhets- och konsekvensvärdering för extremväderberoende klimateffekter, vilket underbyggs med aktuell forskning. Uppdraget utförs i nära samråd med Regionens Fastighetsavdelning och framtaget underlag ska i slutändan kunna resultera i en handlingsplan.

Bild av Hans Braxmeier från Pixabay

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös