I projektet Boktryckaren planeras det för hållbara bostäder

Swan 5936863 1920

Vi är glada över förtroendet att få stötta Hemsö med samordning inför planerad Svanenmärkning bostadsprojektet Boktryckaren 1. Samordningsuppdraget består av planering, sammanställning och granskning inför ansökan och vi finns med som rådgivande part hela vägen fram till färdig byggnad.

Projektet uppförs på Kristiansborg i Västerås och utgörs av 2 byggnader med student- och forskarbostäder.

Om du vill veta mer, kontakta Simon Granholm 021-155859.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös