Vi hälsar Elin Nelsäter välkommen till Kadesjös

Elin N1 A9510

Elin tog sin examen 2020 och började därefter arbeta på ett konsultföretag i Enköping. Hon hade fått höra att Kadesjös är en trevlig arbetsplats med bra chefer och kollegor och valde att söka sig till oss. Sedan årsskiftet är hon en av våra medarbetare på VVS-avdelningen.

- Jag trivs jättebra på Kadesjös och det jag hade hört om arbetsplatsen visade sig stämma, berättar Elin. Första tiden har varit lugn och bra, jag har fått tid att komma in i arbetssättet här och fått lära känna mina nya kollegor och chefer. Allting var väl förberett för att jag ska känna mig välkommen, och det gör jag verkligen!

För Elin är det viktigt med noggrannhet i projekten och hon tycker det är extra roligt när miljö och hållbarhet prioriteras. På hemmaplan är det full fart med två barn, man och hus – men får hon en stund över lägger hon gärna pussel eller umgås med sina systrar.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös