Utbyggnad av Sala Rättpsyk

Antalet personer som överlämnas till rättspsykiatrisk vård har ökat succesivt senaste åren. Utifrån det planerar Region Västmanland för att bygga ut Sala Rättspsyk med ytterligare en avdelning med 16 vårdplatser. Utbyggnaden sker som en fristående byggnad om ca 2000 m² som länkas ihop med befintlig byggnad.

Kadesjös har fått i uppdrag att projektera byggkonstruktion, VVS, yttre VA samt ansvara för BIM-samordningen i projektet.

Projektet drivs som en partneringentreprenad där möten på plats på projektkontor i Sala varvas med digitala möten.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös