Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Skyddsrum

Skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet

I Sverige finns det cirka 65 000 skyddsrum som är konstruerade att skydda mot stötvåg, splitter, gas, strålning, brand och rasmassor. Skyddsrummet ska vara utformat så att det enkelt kan ställas iordning inom två dygn. Skyddsrummen är dimensionerade för att ett angivet antal människor ska kunna vistas där utan avbrott under tre dygn. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bibehålla skyddsrummets skyddsfunktion genom nödvändiga underhåll, renoveringar och att tillgodose erforderliga krav vid ombyggnationer.

Vid ombyggnationer eller tillbyggnationer är det inte endast skyddsrummet som måste beaktas utan även funktioner med in- och utrymningsvägar, luftförsörjning och mycket annat. För att undvika extra kostnader i sent skede kan man rådgöra med sakkunnig om alla planerade åtgärder redan i tidigt skede. I vissa fall krävs även intyg från skyddsrumssakkunnig.

Vid ansökan om bygglov kan staten utfärda ett skyddsrumsbesked där fastighetsägaren ska anlägga ett skyddsrum i byggnaden. För dessa ärenden krävs att en skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet är inkopplad.

En skyddsrumssakkunnig är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom ett certifikat (SRG).

Vi kan erbjuda expertkunskap i form av en skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet.

Kontaktpersoner:

Stefan Åkerlind
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 50
stefan.akerlind(at)kadesjos.se

 

Per Söderberg
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 23
per.soderberg(at)kadesjos.se


Peter Ericson
Byggnadskonstruktör och Skyddsrumssakkunnig
Tel. 021-15 58 04
peter.ericson(at)kadesjos.se