Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Österport 1-5

 • Beställare: JM AB
 • Kategori: Bostäder
 • Byggstart Österport 1: Januari 2014 – våren 2015
 • Österport 2: Januari 2015 – våren 2016
 • Österport 3: Januari 2016 – våren 2017
 • Österport 4: Hösten 2017 – våren 2019
 • Österport 5: Hösten 2017 – hösten 2019
 • Uppdrag: Projektera färdiga byggkonstruktionshandlingar.
 • Kontakt: Stefan Åkerlind (stefan.akerlind(at)kadesjos.se)
  Johan Eklund (johan.eklund(at)kadesjos.se)

 

Österport byggs av JM AB på det centralt belägna Mimerområdet på Östermalm i Västerås.
Totalt omfattas projektet av fem etapper.
Österport 1 och 3 innehåller vardera 42 lägenheter fördelade på 8 våningar.
Österport 2 innehåller 45 lägenheter där huset har 8-9 våningar.
Österport 4 innehåller 70 lägenheter på 6 våningar och Österport 5 får 60 lägenheter på 8 våningar.
Rumshöjd för samtliga lgh 2,5 meter.