Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Miljöbyggnad

Certifierad Miljöbyggnadssamordnare

Vi har certifierade miljöbyggnadssamordnare. Vilket innebär att vi kan leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller befintligt bestånd. Genom att anlita en certifierad Miljösamordnare ökar möjligheterna att redovisningen blir rätt från början och att klassningsarbetet blir kostnadseffektivt. Vi har kunskap om energieffektivisering av befintliga byggnader och kan utföra LCC-analyser, ta fram åtgärdsförslag, statusrapporter etc.

Kadesjös är medlem i Sweden Green Building Council (SGBC).
Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

Kontaktpersoner:

Carl Gelius
Avdelningschef VVS
Tel. 021-15 58 54
carl.gelius(at)kadesjos.se

 

Anna Tähkäpää
VVS-konstruktör/certifierad miljöbyggnadssamordnare
Tel. 021-15 58 09
anna.tahkapaa(at)kadesjos.se

 

Anders Häggkvist
VVS-konstruktör/certifierad miljöbyggnadssamordnare
Tel. 021-15 58 26
anders.haggkvist(at)kadesjos.se