Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Medicinska gaser

Livsviktig kunskap

Vi har en lång och bred erfarenhet av att projektera och erbjuda lösningar för medicinsk gas som lever upp till vårdens krav.

All projektering sker i enlighet med säkerhetsnormen för medicinska anläggningar (SIS HB 370) och i nära samarbete med gasansvariga hos kunden. Våra projektörer har många års erfarenhet och kunskap av medicinska gasanläggningar i samarbete med flera olika landsting/regioner.

Vi är väl insatta i de regler och förordningar som styr de höga krav som ställs på konstruktionerna i systemet som aldrig får stanna.