Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Medicinska gaser

Livsviktig kunskap

Vi har en lång och bred erfarenhet av att projektera och erbjuda lösningar för medicinsk gas som lever upp till vårdens krav.

All projektering sker i enlighet med säkerhetsnormen för medicinska anläggningar (SIS HB 370) och i nära samarbete med gasansvariga hos kunden. Våra projektörer har många års erfarenhet och kunskap av medicinska gasanläggningar i samarbete med flera olika landsting/regioner.

Vi är väl insatta i de regler och förordningar som styr de höga krav som ställs på konstruktionerna i systemet som aldrig får stanna.

Kadesjös Claes Klarin har genomfört och godkänts i en kurs om Medicinska gasanläggningar.
Godkänt kursresultat visar att vi besitter den kompetens som vårdgivaren normalt ställer på personer som ska ansvara för projektledning, projektering, drift och montage av centralgasanläggningar.

Kontaktpersoner:

Carl Gelius
Avdelningschef VVS
Tel. 021-15 58 54
carl.gelius(at)kadesjos.se

 

Claes Klarin
Uppdragsansvarig VVS
Tel. 021-15 58 68
claes.klarin(at)kadesjos.se