Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Inneklimatberäkningar

Rätt inomhusklimat

Inomhusmiljön är viktig för trivsel och välmående. Med ett väl utformat ventilationssystem skapar man förutsättningar för ett bra inomhusklimat. Våra erfarna medarbetare kan göra beräkningar av operativ temperatur, luftkvalitet, termisk komfort samt termiskt inneklimat för att säkerställa att rätt klimat erhålls.

Kontaktpersoner:

Carl Gelius
Avdelningschef VVS
Tel. 021-15 58 54
carl.gelius(at)kadesjos.se

 

Claes Klarin
Uppdragsansvarig VVS
Tel. 021-15 58 68
claes.klarin(at)kadesjos.se