Konsten att skapa rätt förutsättningar i ett DNA laboratorium

BNR 357

Finnslätten i Västerås är ett industriområde under omvandling. Kadesjös har vart involverade på flera sätt, bland annat genom att ha projekterat VVS-installationerna för ett nytt DNA laboratorium.

I Kungsledens fastighet på 20000 kvadratmeter, som tidigare inrymt ABB:s verksamheter, hyr Scandinavian Gene Synthesis (SGS) en 3000 kvadratmeter stor lokal som innehåller ett DNA lab. SGS bedrev tidigare sin verksamhet i Köping men blev trångbodda och tog ett beslut att flytta till Västerås. Produkterna som tillverkas används för att spåra infektionssjukdomar och diagnosticera cancersjukdomar. Kungsleden tecknade tillsammans med Nordikon ett partneringavtal, där Kadesjös under Sandbäcken Rör, fick uppdraget att ta fram kalkylunderlag och att projektera VVS-installationerna.

– Installationerna tar stor plats och det har varit ett omfattande arbete, med flera inblandade kollegor, för att samordna alla installationer i väldigt begränsade undertaksutrymmen, konstaterar Mats Granholm, som var uppdragsansvarig för projekteringen av ventilationsinstallationerna. Det är väldigt speciella krav när det handlar om ventilationen i det här laboratoriet. För att garantera kvaliteten på produkterna måste stora luftflöden filtreras med högeffektiva partikelfilter, samtidigt som det krävs ett övertryck för att föroreningar utifrån eller från omgivande lokaler, inte ska ta sig in.

Claes Klarin som är uppdragsansvarig VS konstaterar att det också ställs höga krav på VS-installationerna för laboratoriedelarna.

– Bland annat ska hyresgästen ha ett dedikerat system med ultrarent vatten och tekniska gaser i form av argon, helium samt kvävgas. Det är också strikta temperaturkrav, vilket inneburit att varje rum energisimulerats för att säkerställa att tillräcklig kyl- och värmeeffekt tillförs, berättar Claes.