Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

KA PBL & BAS-P

Byggarbetsmiljösamordnare

Kadesjös kan erbjuda Bas-P, byggarbetsmiljösamordnare i planerings- och projekteringsskedet.

Bas-P samordnar och sammanställer de underlag som tas fram av projektets olika projektörer samt planerar och projekterar utifrån arbetsmiljö och säker­het. Detta ska Bas-P göra i en arbetsmiljöplan som ska finnas innan en byggarbetsplats etableras.

Kontaktpersoner:

Stefan Åkerlind
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 50
stefan.akerlind(at)kadesjos.se

 

Per Söderberg
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 23
per.soderberg(at)kadesjos.se

 

Cecilia Hildingstam
Byggnadskonstruktör/Miljöchef
Tel. 021-15 58 22
cecilia.hildingstam(at)kadesjos.se