Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

BAS-P

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P

Kadesjös kan erbjuda Bas-P, byggarbetsmiljösamordnare i planerings- och projekteringsskedet.

Bas-P samordnar och sammanställer de underlag som tas fram av projektets olika projektörer samt planerar och projekterar utifrån arbetsmiljö och säker­het. Detta ska Bas-P göra i en arbetsmiljöplan som ska finnas innan en byggarbetsplats etableras.