Triss i projekt åt Region Dalarna

Falu lasarett 2 2009

Kadesjös har fått tre uppdrag från Region Dalarna som involverar både bygg- och VVS-avdelningen. Uppdragen är ett nytt försörjningscentrum och ombyggnation av mag- och tarmmottagningen på Falu lasarett samt en ny ambulansstation i Sälen.

29 oktober 2020

Förutsättningarna för den tekniska försörjningen i vården är idag svåra att uppfylla på Falu lasarett, mycket på grund av byggnadernas slitage och otidsenliga utformande. Därför planeras det nu för ett nytt Försörjningscentrum där vi på Kadesjös, i detta tidiga skede, är med som tekniska experter i förstudien när det gäller både byggkonstruktion och VVS-installationer.

Med ökad produktion behöver även kapaciteten på mag- och tarmmottagningen i Falun byggas ut och om. Fyra endoskopisalar ska bli sex och mottagningen ska få en ny modern diskfunktion. Region Dalarna har gett oss förtroendet att projektera VVS-installationer inklusive medicinsk gas och sprinkler samt byggkonstruktioner. Dessutom agerar vi även BIM-samordnare och BAS-P i projektet. Ombyggnationen bjuder på flera utmaningar som att vissa delar av mottagningen ska vara i drift under byggtiden samt hög installationstäthet i kombination med komplex byggnadsform. Förfrågningsunderlaget ska vara färdigt i januari 2021.

Utbyggnationen av turistnäringen i Sälen spås att öka kraftigt de närmsta åren och turistorten är då i behov av en utökad ambulansberedskap. Då dagens lokaler inte är anpassade för detta planerar Region Dalarna att bygga en helt ny ambulansstation i Sälen. Vi på Kadesjös är med och projekterar byggkonstruktioner och VVS-installationer.

Tre väldigt spännande projekt där vi får vara med och forma framtidens vårdbyggnader.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös