Kadesjös hjälper Locum skapa ett säkrare sjukhus i Danderyd

Danderyd

Kadesjös har fått förtroendet att hjälpa Locum med förstudier och systemhandlingar om hur framtidens energiförsörjning skall skapas på Danderyds Sjukhus. Kadesjös uppdrag består av ett flertal minde projekt som alla knyts samman till hur mediasystemen skall se ut för att möta framtiden ökade krav.

4 november 2020

Det är ett utmanande och stort projekt med flera olika intressen och mål som måste tas hänsyn till och värderas tillsammans med beställarens sakkunniga. Arbetet omfattar hela sjukhusområdet och media för:

  • Värme
  • Kyla
  • Vatten
  • Medicinsk gas
  • Rörpost
  • Sprinkler

Projektet kommer att pågå etappvis under ett flertal år och omfatta både nya och befintliga installationer som skall länkas samman till robusta och flexibla mediasystem som klarar framtidens krav.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös