Nytt elfilter hos Södra Cell i Mörrum

Sodra Cell3

Södra Cell i Mörrum är specialiserad på produktion av pappersmassa för olika typer av tillämpningar, till exempel för papper och textiler. Produktionskapacitet pappersmassa, 300 000 ton per år av barrved och 170 000 ton per år av lövved.

23 juni 2021

Södra Cell i Mörrum har investerat i ett nytt elfilter för anläggningen i Mörrum för att möta nya reningskrav. Kadesjös fick uppdraget att projektera grundkonstruktioner och bärande stålstativ till det 380 ton tunga filtret.

Projektet har haft sina utmaningar främst med grundläggning av konstruktionen på grund av många befintliga ledningar i mark. Grundläggningen har utförts med stålpålar och fundament har gjutits med en mängd om ca 330 m³ armerad betong.

Totalt har 133 ton stål projekterats för stativet till elfiltret, dessutom har anpassningar och förstärkningar i befintliga anläggningar utförts för att möjliggöra installation av rökgaskanaler för anslutning till det nya elfiltret.

Vill du veta mer? Kontakta Markus Strok eller Per Söderberg

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här