Kv. Sågklingan 6, Västerås

Fasad 2

Ängsgärdet i Västerås har historiskt sett varit ett område med en hel del bostäder, men idag finns endast ett fåtal bostadshus kvar från den här tiden. Under 1960-talet revs många av de nedgångna byggnaderna och området omvandlades till ett handels- och industriområde som det har varit sedan dess.

1 september 2021

Västerås Stad har nu beslutat att åter omvandla Ängsgärdet till ett bostadsområde och den nya bebyggelsen ska vara varierad och av kvarterskaraktär. Området har ett attraktivt läge med närhet till både Västerås centrum och Mälaren och kommer på sikt att bli en plats med både liv och rörelse när även angränsande Kopparlunden och nya stationsområdet byggs om och utvecklas.

Kvarteret Sågklingan 6 är centralt beläget i området och som ett steg i den nya inriktningen byggs just nu 174 hyreslägenheter. Lägenheterna är fördelade på tre huskroppar med fyra till nio våningar och i källaren finns ett gemensamt garage som man även delar med det äldreboende som ska byggas i kvarterets nordöstra hörn.

Fasad, Kv. Sågklingan 6

Kadesjös är med och projekterar konstruktionshandlingar på uppdrag av ByggPartner i Dalarna AB som är totalentreprenör i projektet och slutbeställare är SBB. Uppdraget omfattar projekteringsledning samt framtagande av bygghandlingar för grundläggning, källare, entrébjälklag och tak. Grundläggning sker på pålar och källaren utförs av platsgjuten betong. Från marknivå och uppåt utgörs stommen av prefabricerade betongelement.

Platsgjuten källare med grundläggning på pålar.

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med Tobias Karlsson som är uppdragsansvarig i projektet.

Tobias Karlsson, Uppdragsansvarig.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös