Fastbränslepannan 5 i Arboga säkrar en hållbar fjärrvärmeleverans

Arboga

Arboga värmeverk, Fastbränslepanna 5, är ett projekt som säkrar en hållbar fjärrvärmeleverans till Köping, Arboga och Kolsva. Denna anläggning spelar en avgörande roll för regionens energiförsörjning genom att fokusera på förbränning av rester från skogsindustrin.

10 april 2024

Projektet innefattar bränslehantering, pannhall, kontor samt ask- och rökgasfläktrum med elfilter ovanpå. Även stora ytor runt bygganden med markplanering och flisupplag har utformats.

Projekteringsfasen är avslutad och byggnationen av Fastbränslepanna 5 är i full gång. Kadesjös har flera roller i projektet med ett övergripande ansvar för hela byggnationen. I vårt uppdrag ingår projektering, projekteringsledning, upphandling, byggledning och besiktningar.

Projektet stod inför flera utmaningar, korta tider, besvärliga markförhållanden som krävde pålning och spont för att säkerställa god stabilitet, samt krav på höga (12 m) bränslelagersväggar.

Att Kadesjös har kunnat använda sina olika discipliner för layout, byggnadskonstruktion, VVS- och elprojektering samt styr har varit betydande för projektets framgång. Genom att arbeta tillsammans har vi mött de stränga tids- och kvalitetskrav som ställts upp för projektet.

Det har varit roligt att få fortsatt förtroende och vara delaktig i utvecklingen av Arboga värmeverk efter flera framgångsrika tidigare projekt tidigare genom åren. Kadesjös är stolta över att ha bidragit till att säkerställa en pålitlig och hållbar energiförsörjning för regionen och ser fram emot fortsatt samarbete för att möta framtidens utmaningar inom energisektorn.

Kontakta oss för mer information om våra projekt och tjänster.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös