Energilagring med batterier

Firefly Ett hus med sadeltak av batterier for att illustrera batterilagring Transparent bakgrund B

Energilagring med batterier är en metod för att lagra överskottsenergi från förnybara energikällor såsom sol och vind, för senare användning när behovet är större. Batterier fungerar genom att lagra elektrisk energi i form av kemisk energi, som sedan kan omvandlas tillbaka till elektrisk energi vid behov.

3 maj 2024

Det finns olika typer av batterier som kan användas för energilagring, till exempel litiumjonbatterier, blybatterier och natrium-svavelbatterier. Litiumjonbatterier är vanligtvis det mest populära valet på grund av deras höga energitäthet och långa livslängd.

Energilagring med batterier har blivit allt populärare på grund av den ökande användningen av förnybar energi och behovet av flexibla och pålitliga energilagringslösningar. Batterier kan också hjälpa till att stabilisera elnätet och minska belastningen under toppar i efterfrågan.

Även om det fortfarande finns utmaningar när det gäller kostnaden och livslängden för batterienergilagringssystem, kommer tekniska framsteg och ökad efterfrågan sannolikt att leda till en ökad användning av batterier för energilagring i framtiden.

Vi på Kadesjös följer utvecklingen och projekterat anläggningar för batterilager. Är du intresserad? Kontakta Peter Johansson peter.johansson@kadesjos.se

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här

Jag arbetar på Kadesjös