Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Termografering

Identifiera era värmeläckor och spara pengar

Med termografering kan man snabbt se om huset läcker värme. Det är en effektiv metod för att identifiera defekter som påverkar byggnaders energibehov. Med hjälp av en värmekamera tas värmebilder där den infraröda strålningen (värmen) visualiseras. Genom att kontrollera ytors temperaturer kan problem identifieras och åtgärdas. Vi kan hjälpa till att lokalisera och diagnostisera byggnadens energiläckage och föreslå åtgärder.

Kontaktpersoner:

Carl Gelius
Avdelningschef VVS
Tel. 021-15 58 54
carl.gelius(at)kadesjos.se

 

Anders Häggkvist
VVS-konstruktör
Tel. 021-15 58 26
anders.haggkvist(at)kadesjos.se