Mats Lindberg

  • Auktoristerad Besiktningsingenjör av Elektriska nämnden
  • Utför elrevisionsbesiktningar enligt Elektriska nämndes anvisningar
  • Utför ATEX-besiktningar
  • Genomför utbildningar inom elsäkerhet och explosiva områden ATEX
  • Utför termografering