Besök Kadesjös eller kontakta oss på tel: +46 (0)21-15 58 00.

Brand

Totalansvar och helhetslösningar

Brandskyddsbeskrivning är en sammanställning av en byggnads brandskydd. Ofta tas en brandskyddsbeskrivning fram tidigt i ett byggprojekt för att säkerställa att brandskyddskraven kommer att uppfyllas.

Tack vare vår långa erfarenhet av alla typer av projektering kan vi erbjuda en helhetslösning till dig som kund och upprätta brandskyddsbeskrivning via vårt nätverk av kompetenta underkonsulter och specialister.

Kontaktpersoner:

Stefan Åkerlind
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 50
stefan.akerlind(at)kadesjos.se

 

Per Söderberg
Avdelningschef Bygg
Tel. 021-15 58 23
per.soderberg(at)kadesjos.se