Vi är glada att presentera Martin Åkerfeldt som ny medarbetare hos oss

220616 Martin Aekerfeldt N1 A7438

Martin är nyutexaminerad civilingenjör inom energisystem och kommer direkt från skolbänken. Under sina studier fördjupade han sig i allt från storskalig kraftvärmeteknik och styrning av energisystem till värmepumpsteknik och strömningsmekanik.

6 oktober 2022

Martin tog första kontakten med Kadesjös inför sitt examensarbete. Så under vårterminen 2022 genomförde han det tillsammans med Kadesjös. Trots att restriktionerna från pandemin fortfarande hängde kvar berättar han att han fick ett bra bemötande och stöttning under examensarbetets gång. Det gjorde valet självklart att söka vidare anställning hos Kadesjös.

Om sin första tid på Kadesjös säger han så här:

- Jag har blivit involverad i flertalet projekt och fick känna på hetluften på direkten, den stora variationen mellan de olika projekten trivs jag bra med. Det nära samarbetet med uppdragsansvariga och sakkunniga gör att även jag som nyutexaminerad inte behöver känna mig osäker i mitt arbete.

Martin har alltid varit intresserad av byggnaders energisystem. Att få vara med att påverka i tidiga skeden vid nybyggnationer och att kunna förbättra redan existerande byggnader tycker han är ett intressant arbete. Han är också väldigt intresserad utav värmepumpsteknik och mer specifikt geoenergi, vilket ledde till att han tidigt i sin anställning blev erbjuden att gå flertalet externa utbildningar från Kadesjös.

Martin är uppvuxen på landet och har alltid varit intresserad av djur och natur vilket naturligt har resulterat i att hans största intresse är hundar och jakt.

Kontakt

Medarbetarna – vår starkaste resurs

Vill du komma i kontakt med någon av oss?

Klicka här